Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
download 1

Обуки за професионализација на младите правници

download 1

На 05, 06 и 07 ми декември МЗМП спроведе онлајн обуки за зајакнување на вештините и капацитетите на 15 млади правници на темите: Сензибилизација при работа со ранливи категории на лица, Практични правни вештини, Основни етички вредности на правната професија и Вештини за барање на работа во правната професија. 

Обуките се дел од активностите на Практикантската програма која се одвива во рамки на проектот „ Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото“  поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје 

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.