Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Јавен повик за експерт, правен истражувач и рецензент

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведувањето на проектот Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски приходи финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. NEAR-TS/2017/393- 525 на 01 март 2018 година објавува ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на еден (1) експерт за прибирање и статистичка анализа на податоци, еден (1) правен истражувач за изработка на годишен извештај за мерење на нивото на пристап до правда во Република Македонија и еден (1) рецензент за рецензија на годишните извештаи. Целосниот повик можете да го превземете на следниот линк: Јавен повик_Извештај за пристап до правда извештај

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.