Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Јавен повик за адвокати и правници

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведувањето на проектот Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски приходи финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. NEAR-TS/2017/393- 525 на 01 март 2018 година објавува ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на осум (8) адвокати и осум (8) правници за формирање на мобилни тимови за обезбедување на правна помош. Целосниот повик можете да го превземете на следниот линк: Јавен повик за адвокати и правници_Мобилни тимови

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.