Вонредна состојба во Република Северна Македонија

На ден 18 март 2020 година, претседателот на Република Северна Македонија прогласи вонредна состојба