ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРЕВЕДУВАЧ ОД ФАРСИ ЈАЗИК

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРЕВЕДУВАЧ ОД ФАРСИ ЈАЗИК

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот “Правна помош и застапување на лица од интерес на УНХЦР” објавува оглас за вработување на преведувач од Фарси јазик. Преведувачот ќе биде дел од тимот на МЗМП во Привремениот транзитен центар Винојуг и Привремениот транзитен центар Табановце.

Квалификации:

 • Минимум средно образование;
 • Одлично познавање на пишан и говорен фарси јазик;
 • Поседување на лиценца за овластен судски преведувач од Фарси ќе се смета за особена предност;
 • Одлично познавање на пишан и говорен македонски јазик;
 • Познавање на англиски јазик и друг странски јазик ќе се смета за предност;
 • Одлични комуникациски способности;
 • Активен возач (Б категорија);
 • Способност за работа во мултиетничка средина;
 • Минато работно искуство во сличен контекст ќе се смета за предност.

Делокруг на работа:

 • Преведување при директна комуникација со баратели на азил, бегалци и други лица од интерес на МЗМП;  
 • Преведување при спроведување на интервјуа со лицата од интерес;
 • Преведување на документи од Фарси на Македонски јазик, и од Македонски на Фарси јазик.

Дополнителни информации:

 • Работните активности се одвиваат во Привремениот транзитен центар Винојуг и Привремениот транзитен центар Табановце;
 • Работно време од 40 часа неделно;
 • Работникот се ангажира со полно работно време.

Ве молиме вашите биографии заедно да ги испратите на contact@myla.org.mk.