Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Одржана обука за Стандардни оперативни процедури за постапување во случаи на сексуално и родово базирано насилство

DSC0071 1

Во периодот од 28 февруари до 2 март 2018 во Струмица се одржа обука на тема “Стандардни оперативни процедури за постапување во случаи на сексуално и родово базирано насилство (SGBV)”. Обуката имаше цел да ги зајакне капацитетите на теренските работници од различни институции и организации во Р. Mакедонија кои работат со ранливи категории на лица – странци и е последна од вториот циклус на обуки кои ги спроведува Македoнското здружение на млади правници во рамките на проектот на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите. На учесниците, МЗМП им додели сертификати за успешно завршен циклус на обуки за имплементација на Стандардните оперативни процедури кои се однесуваат на постапување со странци во Република Македонија. 

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.