Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Јавен повик за правен/на експерт/ка за изработка на стандардизирана методологија

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведувањето на проектот Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални граѓански организации финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2017/393-124 на 5 март 2018 година објавува

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на еден/на (1) правен/на експерт/ка за изработка на стандардизирана методологија за проценка и управување со правни ризици во граѓанските организации

Целосниот повик можете да го преземете тука: ЈАВЕН ПОВИК – Правен експерт за изработка на методологија за управување со правни ризици

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.