Јавен повик- Експерт за обука за бесплатна правна помош во случаи на имиграциски притвор

Преземете го целосниот повик тука: TOR for experts (legal asisstance in immigration detention cases)