ЛУПИТА СОНУВА ЗА УТРЕШНИНАТА- приказна за интеграција во РМ

МЗМП подготви серија од неколку стории за животите на бегалци кои се обидуваат да се интегрираат во Република Македонија. „Лупита сонува за утрешнината” е првата приказна и го раскажува патешествието на девојчето од Нигерија.

ЛУПИТА СОНУВА ЗА УТРЕШНИНАТА

*Имињата се измислени за да се задржи приватноста на лицето во приказната. Сите разговори и фотографии се направени со согласност од лицето.