ПРОГРАМСКИ СОВЕТ 

Зоран Дранговски – претседател 

Светлана Црвенковска – раководител на програма за истражувања и политики 

Гоце Коцевски – раководител на програма за правна помош 

Ирена Здравкова – проектен координатор 

Александра Цветановска – проектен координатор 

Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ – проектен координатор  

Назиф Авди – проектен координатор 

 

ПРАВЕН ТИМ 

Александра Ефремова – правник за бездржавјанство 

Владимир Ристевски – правник за бегалци 

Бојана Божиновска – проектен офицер 

Мартина Мартинова – проектен офицер 

Арбен Гудачи – проектен офицер

Маја Атанасова – проектен координатор 

Бојан Трпевски – проектен асистент 

Ангела Шумкоска – проектен асистент / раководител на програма за правни тренинзи

Елена Георгиевска – проектен координатор 

Душица Нофтиоска – проектен асистент

Игор Стојчевски – правник за азил и мешани миграции

Олгица Танчева – правник за азил и мешани миграции 

Теодора Ќосева – правник за азил и мешани миграции 

Андријана Марковска – правник за азил и мешани миграции 

Мите Јаначков – теренски соработник

Неврус Мустафа – теренски соработник 

Саше Јанчев – теренски правник 

Дејана Узунова – теренски правник 

Славко Петлески – теренски правник 

Зехра Шахиновиќ – теренски правник 

Миле Николовски – преведувач 

Сеадин Џафери – преведувач 

 

ФИНАНСИИ И АДМИНИСТРАЦИЈА 

Бедрија Колашинац 

Даниела Настевска 

Љилјана Лазоровска 

 

КОМУНИКАЦИИ 

Нита Чаволи