ПРОГРАМСКИ СОВЕТ 

Зоран Дранговски – претседател

Светлана Црвенковска – раководител на програма за истражувања и политики

Гоце Коцевски – раководител на програма за правна помош

Ирена Здравкова – проектен координатор

Александра Цветановска – проектен координатор

Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ – проектен координатор

Назиф Авди – проектен координатор

 

ПРАВЕН ТИМ 

Александра Ефремова – правник за бездржавјанство

Владимир Ристевски – правник за бегалци

Бојана Божиновска – проектен офицер

Мартина Мартинова Дрангова – проектен офицер

Арбен Гудачи – проектен офицер

Маја Атанасова – проектен координатор

Бојан Трпевски – проектен асистент

Ангела Шумкоска – проектен асистент / раководител на програма за правни тренинзи

Елена Георгиевска – проектен координатор

Душица Нофитоска – проектен асистент

Игор Стојчевски – правник за азил и мешани миграции

Олгица Танчева – правник за азил и мешани миграции

Теодора Ќосева – правник за азил и мешани миграции

Андријана Марковска – правник за азил и мешани миграции

Мите Јаначков – теренски соработник

Неврус Мустафа – теренски соработник

Саше Јанчев – теренски правник

Дејана Узунова – теренски правник

Славко Петлески – теренски правник

Миле Николовски – преведувач

Сеадин Џафери – преведувач

 

ФИНАНСИИ И АДМИНИСТРАЦИЈА

Бедрија Колашинац

Даниела Настевска

Љилјана Лазоровска 

 

КОМУНИКАЦИИ 

Нита Чаволи